Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Regulamin i polityka prywatności platformy szkoleniowej

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa platformy szkoleniowej świadczy klientom, odpłatny lub bezpłatny (zależnie od wybranego szkolenia) dostęp do materiałów szkoleniowych w formie audio/wideo/tekst.
  2. Za serwis i usługę odpowiedzialny jest Jakub Mrugalski z firmy "UW-TEAM.org Jakub Mrugalski", NIP: 6821639338.
 2. Definicje
  1. Platforma szkoleniowa - usługa dostępna pod adresem wiedza.mrugalski.pl, na której konto zakłada klient celem dostępu do zakupionych przez siebie szkoleń. Platforma jest usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  2. Klient - osoba która wykupiła dostęp do szkolenia lub otrzymała je za darmo, przyjmując tym samym postanowienia tego dokumentu
  3. Sprzedający - firma "UW-Team.org Jakub Mrugalski" reprezentowana przez właściciela firmy.
  4. Szkolenia - wirtualny produkt składający się z jednej lub więcej lekcji w dowolnej formie przekazu (audio, wideo, tekst) przekazujący wiedzę z wybranego zagadnienia.
 3. Składanie zamówień
  1. Zamówienia na szkolenia przyjmowane są stronie projektu - https://wiedza.mrugalski.pl, jak i na stronach sprzedażowych tworzonych każdorazowo pod akcje sprzedażowe konkretnych szkoleń.
  2. Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na którego po zaksięgowaniu wpłaty wysyłane są dane dostępowe do platformy szkoleniowej.
  3. Składając zamówienie, klient może posłużyć się kodem zniżkowym w celu obniżenia ceny szkolenia. Kody takie mogą być ograniczone czasowo, jak i ilościowo, a sprzedający nie odpowiada za posługiwanie się wygasłymi kodami zniżkowymi.
  4. Potencjalny klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkolenie. W tym celu przekierowywany jest do systemu płatności TPAY, gdzie wybiera dogodną dla siebie formę płatności i uiszcza należność za nie. Kwota należności podana jest na stronie płatności.
  5. Klient może prosić o wystawienie faktury za zrealizowaną usługę, zaznaczając w tym celu odpowiednie pole w formularzu zamówienia. Faktura zostanie dostarczona maksymalnie do 24h od zamówienia.
  6. Dostęp do szkoleń udzielany jest bez ograniczeń czasowych, chyba że opis konkretnego szkolenia informuje inaczej.
 4. Realizacja dostępu do usługi
  1. Po zaksięgowaniu wpłaty, system wysyła automatyczną wiadomość do klienta z informacjami niezbędnymi do zalogowania się do platformy szkoleniowej.
  2. Aby skorzystać z platformy szkoleniowej, klient musi się do niej zalogować, co wymaga akceptacji przyjęcia ciasteczek w przeglądarce.
  3. Platforma szkoleniowa jest oprogramowaniem typu SaaS (Software as a Service), więc nie wymaga po stronie klienta instalacji dodatkowego, domyślnie niedostępnego w systemie operacyjnym oprogramowania celem zapoznania się z treściami szkolenia.
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, że w celu uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej musi posiadać komputer wyposażony we współczesną przeglądarkę internetową akceptującą ciasteczka oraz łącze internetowe o sugerowanej przepustowości minimum 4 MBps, aby swobodnie móc zapoznawać się z treściami wideo oferowanymi na platformie.
 5. Reklamacje
  1. Klient może odstąpić od umowy ze sprzedającym w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia, jeśli uzna, że dostarczone szkolenie w jakikolwiek sposób nie pokrywa się z ofertą prezentowaną na stronie projektu.
  2. Sprzedający ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
  3. W przypadku uznania reklamacji dostęp klienta do szkolenia jest usuwany (a jeśli było to jedyne szkolenie na koncie klienta, to i ono jest usuwane), a pobrana opłata za szkolenie jest zwracana na konto klienta. Zwrot pieniędzy realizowany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
  4. Jeśli do usługi wystawiono fakturę VAT, wystawiona zostanie także korekta do tej faktury.
 6. Dozwolony użytek
  1. Klient, kupując dostęp do szkolenia, nabywa prawo do indywidualnego zapoznania się z jego treścią. Niedozwolone jest prezentowanie treści z platformy szkoleniowej w szerszym gronie.
  2. Niedozwolone jest odsprzedawanie dostępu do platformy, jak i udzielanie takiego dostępu osobom trzecim. Sprzedający może podjąć aktywne działania w celu wykrycia i przeciwdziałania współdzieleniu kont.
  3. Konto użytkownika nie jest przeznaczone do wykorzystywania przez więcej niż jedną osobę fizyczną, a podjęcie próby takiego wykorzystania może w niektórych przypadkach doprowadzić do czasowego ograniczenia dostępu do konta lub blokady konta przez system automatycznie wykrywający takie zdarzenia.
  4. Wykorzystanie konta na platformie szkoleniowej przez więcej niż jedną osobę jest powodem wystarczającym do wypowiedzenia umowy na świadczenie usług klientowi.
 7. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Sprzedający przetwarza dane osobowe klienta celem realizacji usługi polegającej na dostarczeniu dostępu do zamówionego szkolenia i platformy szkoleniowej (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b z RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f z RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest firma "UW-TEAM.org Jakub Mrugalski", posługująca się numerem NIP 6821639338, posiadająca siedzibę w Miłocicach, a reprezentowana przez właściciela, Jakuba Mrugalskiego.
  3. Dane przetwarzane podczas składania zamówienia to: imię, nazwisko, adres mailowy i dane adresowe klienta (przekazywane sprzedającemu przez bank lub pośrednika płatności).
  4. Adres e-mail podany przez klienta może być wykorzystywany do przesyłania mu informacji odnośnie do statusu realizacji zamówienia, przesyłania informacji związanych z funkcjonowaniem platformy szkoleniowej oraz do świadczenia podstawowej pomocy technicznej w ramach platformy.
  5. Podczas korzystania z usługi, zbierane są dane na temat adresów IP używanych przez klienta. Podyktowane jest to wymogami przepisów Prawa Telekomunikacyjnego (art 182a). Dane te przechowywane są przez wymagany przez prawo czas.
  6. Okres przetwarzania danych osobowych: dane są przetwarzane przez cały okres istnienia konta klienta na platformie szkoleniowej, a następnie usuwane po rozwiązaniu umowy z klientem.
  7. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich modyfikacji, jak i może zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zaprzestanie przetwarzania danych wiąże się jednak z zaprzestaniem świadczenia usługi, ponieważ niedostępność np. adresu mailowego uniemożliwi zalogowanie się do niej.
  8. Jeśli klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Polityka prywatności
  1. Dane osobowe klienta przetwarzane są jedynie przez sprzedającego i pośrednika płatności.
  2. Adres e-mail przetrzymywany na serwerach sprzedającego nie jest udostępniany firmom trzecim.
  3. Strona internetowa z ofertą, jak i panel administracyjny usługi mogą wykorzystywać system ciasteczek (pliki cookie) w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta i umożliwienia mu zalogowania się do usługi za pośrednictwem panelu webowego.
  4. Sprzedający zbiera dane statystyczne na temat klienta za pośrednictwem systemów statystyk (np. Google Analytics, czy Umami) oraz marketingowych (pixele do remarketingu Facebooka lub Twittera).
 9. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający wraz z administratorami usługi dokładają wszelkich starań, aby wszelkie usługi działające w ramach platformy szkoleniowej funkcjonowały prawidłowo.
  2. Sprzedający nie gwarantuje żadnego poziomu SLA (Service Level Agreement) świadczenia usługi. Jest to spowodowane charakterem świadczonych usług.
  3. Klientowi nie przysługuje rekompensata finansowa za czas niedostępności platformy szkoleniowej w przypadku awarii tejże platformy.
 10. Dane kontaktowe
  1. Preferowaną formą komunikacji ze sprzedającym jest adres mailowy: wiedza@mrugalski.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za sprawy platformy szkoleniowej jest możliwy poprzez powyższy adres mailowy.