Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Regulamin i polityka prywatności projektu FROG

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa FROG polega na świadczeniu bezpłatnego dostępu do serwerów VPS, których głównym celem jest zapewnienie użytkownikom środowiska do nauki i rozwoju jako administrator Linuxa lub devops.
  2. Za serwis i usługę odpowiedzialny jest Jakub Mrugalski z firmy "UW-TEAM.org Jakub Mrugalski", NIP: 6821639338.
 2. Definicje
  1. Serwer VPS - wirtualna maszyna (lub kontener) z przydzielonymi zasobami, przypisanymi do konkretnego użytkownika.
  2. FROG - usługa dostępna pod adresem frog.mikr.us
  3. Użytkownik - osoba która aktywowała dostęp do serwera VPS w ramach projektu FROG.
  4. Zasoby - pamięć RAM, SWAP, przepustowość sieci i przestrzeń dyskowa przydzielona użytkownikowi.
  5. Sprzedający - firma "UW-Team.org Jakub Mrugalski" reprezentowana przez właściciela firmy.
  6. Administratorzy - zespół składający się z osób współpracujących przy projektach MIKR.US oraz FROG i dbających o poprawne funkcjonowanie usługi.
  7. Opłata aktywacyjna - jednorazowa wpłata niezbędna do aktywacji usługi. Jest bezzwrotna.
 3. Składanie zamówień
  1. Zamówienia na serwery VPS przyjmowane są jedynie na stronie projektu - https://frog.mikr.us
  2. Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na którego po zaksięgowaniu opłaty aktywacyjnej wysyłane są dane dostępowe do serwera VPS.
  3. Składając zamówienie, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że krokiem niezbędnym do aktywacji serwera jest uiszczenie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty aktywacyjnej, której wysokość może zmieniać się w czasie i która może zostać obniżona poprzez korzystanie z kuponów zniżkowych lub nawet zniesiona w szczególnych, ustalanych indywidualnie przez administratorów przypadkach.
  4. Opłatę aktywacyjną można uiścić za pomocą jednego z dostępnych na stronie systemów płatności: TPay, PayU, PayPal, Stripe
  5. Użytkownik może prosić o wystawienie faktury za zrealizowaną usługę. Wystarczy w tym celu zaznaczyć odpowiednie pole formularza podczas składania zamówienia.
  6. Dostęp do serwera VPS przydzielany jest użytkownikowi na czas nieograniczony, jednak serwery, na które nikt nie logował się przez minimum 3 miesiące, mogą (ale nie muszą) być usuwane przez administratorów po uprzednim, jednokrotnym ostrzeżeniu wysłanym do właściciela serwera na maila podanego podczas aktywacji VPS-a.
  7. Użytkownik może zamówić tylko JEDEN serwer z oferty FROG. Chcąc posiadać więcej niż jeden serwer, powinien on wybrać któryś z oferty na stronie MIKR.US.
 4. Realizacja dostępu do usługi
  1. Po zaksięgowaniu opłaty aktywacyjnej, system wysyła automatyczną wiadomość do użytkownika z informacjami na temat serwera VPS.
  2. Dostęp do serwera VPS realizowany jest za pomocą protokołu SSH. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po jego stronie leży obowiązek zaopatrzenia się w niezbędne oprogramowanie, jak i jego konfiguracja celem nawiązania połączenia z serwerem VPS.
  3. Przydzielony serwer posiada zasoby zdefiniowane w ofercie w momencie składania zamówienia.
 5. Reklamacje
  1. Użytkownik może odstąpić od umowy ze sprzedającym w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia, jeśli uzna, że dostarczony serwer VPS w jakikolwiek sposób nie pokrywa się z ofertą zasobów prezentowanych na stronie projektu.
  2. Sprzedający ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
  3. W przypadku uznania reklamacji serwer VPS użytkownika jest usuwany wraz ze wszelkimi znajdującymi się na nim danymi, a pobrana opłata za usługę w przypadku niezgodności towaru z opisem jest zwracana na konto użytkownika.
  4. Jeśli do usługi wystawiono fakturę VAT, wystawiona zostanie także korekta do tej faktury.
 6. Dozwolony użytek
  1. Projekt FROG służy do pogłębiania wiedzy użytkownika z zakresu programowania i administracji systemami Linux. Użytkownik może jednak wykorzystać go także do hostowania własnych usług niewykluczonych przez niniejszy regulamin.
  2. Lista usług zakazanych: serwery gier sieciowych, serwery głosowe (np. TeamSpeak, boty muzyczne Discorda itp.), usługi polegające na wydobywaniu lub obrocie kryptowalutami, usługi silnie obciążające zasoby serwera (obliczenia rozproszone, przetwarzanie dużej ilości danych), wszystkie usługi związane z obsługą lub dostępem do sieci P2P (w tym torrent), wszelkie usługi związane z siecią TOR (exit node, relay itp.). Lista ta rozszerzona jest o wszelkie inne działalności zabronione przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Lista czynności zakazanych: skanowanie portów, sprawdzanie zabezpieczeń jakichkolwiek serwerów (w tym innych serwerów VPS oferowanych przez sprzedającego), hacking, rozsyłanie mailingów, jak i spamu, hostowanie materiałów nielegalnych oraz erotycznych, używanie sieci TOR (w tym bycie exit node, relay node i użytkownikiem), wszelka działalność prowadząca do destabilizacji usług innego podmiotu lub tych należących do sprzedającego. Lista ta rozszerzona jest także o wszelkie nielegalne działania wymienione w Kodeksie Karnym Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Użytkownik może świadczyć usługi (także komercyjne) z wykorzystaniem infrastruktury projektu FROG swoim użytkownikom, przyjmując jednak do wiadomości, że administratorzy nie zapewniają stabilności działania usług w przypadku oferty darmowej. Odpowiedzialność za poczynania klientów użytkownika spoczywa na samym użytkowniku.
 7. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkownika celem realizacji usługi polegającej na dostarczeniu dostępu do zamówionego serwera VPS (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b z RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f z RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest firma "UW-TEAM.org Jakub Mrugalski", posługująca się numerem NIP 6821639338, posiadająca siedzibę w Miłocicach, a reprezentowana przez właściciela, Jakuba Mrugalskiego.
  3. Dane przetwarzane podczas składania zamówienia to: imię, nazwisko, adres mailowy i dane adresowe użytkownika (przekazywane sprzedającemu przez bank lub pośrednika płatności). Dane te zapisywane są na serwerach firmy Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 (TPAY).
  4. Sprzedający przetrzymuje na swoich serwerach jedynie adres e-mail oraz numer IP użytkownika, celem umożliwienia mu zalogowania się do panelu sterowania serwerem VPS, jak i w celu identyfikacji użytkownika podczas korespondencji mailowej.
  5. Adres e-mail podany przez użytkownika może być wykorzystywany do przesyłania mu informacji odnośnie do statusu realizacji zamówienia, informacji o rozpoczęciu i zakończeniu obsługi awarii, informacji handlowych związanych z działalnością sprzedającego, jak i do świadczenia podstawowej pomocy technicznej.
  6. Podczas korzystania z usługi, zbierane są dane na temat adresów IP używanych przez użytkownika. Podyktowane jest to wymogami przepisów Prawa Telekomunikacyjnego (art 182a). Dane te przechowywane są przez wymagany przez prawo czas.
  7. Okres przetwarzania danych osobowych: dane są przetwarzane przez cały okres świadczenia usługi użytkownikowi, a następnie usuwane po rozwiązaniu umowy z użytkownikiem.
  8. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich modyfikacji, jak i może zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zaprzestanie przetwarzania danych wiąże się jednak z zaprzestaniem świadczenia usługi, ponieważ niedostępność adresu mailowego uniemożliwi zalogowanie się do niej.
  9. Jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Polityka prywatności
  1. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są jedynie przez sprzedającego i pośredników płatności.
  2. Adres e-mail przetrzymywany na serwerach sprzedającego nie jest udostępniany firmom trzecim.
  3. Strona internetowa z ofertą, jak i panel administracyjny usługi mogą wykorzystywać system ciasteczek (pliki cookie) w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkownika i umożliwienia mu zalogowania się do usługi za pośrednictwem panelu webowego.
  4. Sprzedający zbiera dane statystyczne na temat użytkownika za pośrednictwem systemów statystyk (np. Google Analytics lub Umami) oraz marketingowych (pixele do remarketingu Facebooka i Twittera).
 9. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający wraz z administratorami dokładają wszelkich starań, aby wszelkie usługi działające w ramach projektu FROG funkcjonowały prawidłowo.
  2. Sprzedający nie gwarantuje żadnego poziomu SLA (Service Level Agreement) świadczenia usługi. Jest to spowodowane charakterem świadczonych usług.
  3. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerach sprzedającego i to na nim leży obowiązek zapewnienia odpowiedniego backupowania tych danych.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego serwer może zostać zablokowany bez ostrzeżenia w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu lub w przypadku wykrycia łamania przez użytkownika prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Sprzedający rezerwuje sobie prawo do okresowego testowania zabezpieczeń serwera użytkownika (w tym haseł dostępowych) w celu wykrycia zbyt słabych zabezpieczeń. Jeśli sprzedający wykryje nieprawidłowości, zobligowany jest do poinformowania o nich użytkownika, a w przypadku braku reakcji ze strony użytkownika, serwer VPS może zostać tymczasowo wyłączony w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi, jak i infrastrukturze projektu.
  6. Na serwerach sprzedającego działają zautomatyzowane systemy wykrywania nieprawidłowości na serwerach. Mogą one doprowadzić do tymczasowego wyłączenia serwera VPS użytkownika w przypadku wykrycia np. podatności w systemie, słabego (bądź pustego) hasła dostępowego do usługi itp.
  7. Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata finansowa za niedostępność usług.
 10. Dane kontaktowe
  1. Preferowaną formą komunikacji ze sprzedającym jest adres mailowy: frog@mikr.us
  2. Kontat z Inspektorem Ochrony Danych w ramach projektu FROG jest możliwy poprzez powyższy adres mailowy.